യുവതലമുറെ ദെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കു.. കാണു.. യുവ ഹൃദയങ്ങളെ ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ നടി ചെയ്യ്ത് കൂട്ടുന്നത് കണ്ട് ത്രസ്സിച്ച് ആരാധകര്‍

0
249
Advertisement

Actress Kashish Vohra, who was last seen in Dil Tod Kay sung by B Prakash, returns with another emotional song of 2021, Bedardi Se Pyar Ka, sung by popular singer Jubin Nati, beautifully twisting the classic remix.

Advertisement

The T-Series, the Internet’s most-subscribed YouTube channel, broke records on the Internet and topped the list of the world’s best music labels, reaching 40 million plus views.

Advertisement

Talking about her character on the single, she shares, “I’m on Gurmeet’s shoulders to cry. Honestly, I found this character to be more relative.

Advertisement

At such a young age, I am grateful to Saris for giving me the opportunity to work with modern musical talents such as B Prak and Jubin Natial. Jub’s voice is completely magical and touching. ”

Advertisement

Earlier, Kashish worked mainly in Telugu films and describes his journey, “I was born in Delhi. I completed my education there, as well as formal formal training in acting and contemporary dance.

I used to watch Madhubala’s classics with my nanny who inspired me to become an actor. I am happy to have worked with brands like Glow N ‘Lly, Garnier and Sunsilk and a popular hair oil brand with Kareena Kapoor Khan.

It was like realizing a dream. I have idolatrous characters like Gabb, she was very humble and grounded. I learned a lot from her presence. ”

Also, actress Kashish Vohra is currently working on a Telugu film under a leading production house. I wish them all the best.

KASHISH VOHRA INSTAGRAM AND GOOGLE PHOTOS

KASHISH VOHRA INSTAGRAM AND GOOGLE PHOTOS

KASHISH VOHRA INSTAGRAM AND GOOGLE PHOTOS

KASHISH VOHRA INSTAGRAM AND GOOGLE PHOTOS

KASHISH VOHRA INSTAGRAM AND GOOGLE PHOTOS

Advertisement
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here